Tarieven

Deze worden aan het begin van het cursusjaar vastgesteld en kunnen per mail worden opgevraagd.

Bij de volwassenen werk ik met een leskaart. Per halfjaar neem je een leskaart waarop een aantal lessen staan die gedurende dat halfjaar kunnen worden gevolgd. In principe zijn de lessen 2-wekelijks en duren 45 minuten. De afspraken worden aangepast aan de agenda van de leerling.

Het is altijd mogelijk om in samenspraak een passend lespakket af te nemen.

Samen zingen kan ook, in duo lessen. De lengte van de les en ook de frequentie wordt in overleg bepaald 

Het is ook mogelijk om met 3 of 4 zangers van bijvoorbeeld een koor een lespakket af te nemen. Deze lessen duren dan 60 minuten en de prijs wordt per pakket van te voren afgesproken.

Verder kunt je ook zanglessen als cadeau geven. Ik maak dan een cadeaukaart met daarop het te geven aantal lessen. De ontvanger kan daarna in overleg met mij een afspraak maken.

Ook als je voor een gelegenheid een lied wilt zingen, alleen of met anderen, aarzel niet om dit te doen in een coaching les.

Kortom wees vrij in het mailen en vraag naar de mogelijkheden. Ik lever graag maatwerk!

Afspraken en lesvoorwaarden

In de les worden nieuwe afspraken gemaakt, nieuw repertoire uitgezocht en verstrekt. Als de lestijd moet worden gewijzigd kan dit per telefoon of mail.

Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. Hiermee wordt rekening gehouden bij het plannen van de lessen.

Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les in onderling overleg verschoven.

Wanneer een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen, meldt u zich op tijd af, uiterlijk 24 uur voor de les. Deze les kunt u dan inhalen binnen het tijdvak van het halfjaar en niet in vakanties.

Na ontvangst van de leskaart betaalt u binnen 14 dagen.